PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

Pentru vizualizarea proiectelor dacă nu sunteţi membru al acestui wiki trebuie să vă înregistraţi sau să vă logaţi cu datele:

user: utilizatorwikipass: utilizator
PROIECTE DE ELECTRONICĂ REALIZATE CU ELEVII DE LA COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

PROIECTUL – este o metodă complementară de evaluare, cu caracter aplicativ, întocmit pe baza unei anumite teme. Proiectul este o metodă activ participativă, un produs al imaginaţiei elevilor, care presupune transferul de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi facilitând abordări interdisciplinare şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor.

OBIECTIVUL PRINCIPAL al acestor proiecte este familiarizarea elevilor cu modul de realizare a unui proiect tehnic şi obţinerea unui produs final prin îmbinarea cunoştinţelor tehnice de electronică şi TIC cu deprinderile şi abilităţile practice dobândite la orele de laborator şi instruire practică de electronică şi TIC.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
  • Să câştige încrederea în sine, în forţele proprii.
  • Să-şi asume rolurile care îi revin în echipă.
  • Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.
  • Să utilizeze cunoştinţele teoretice de electronică pentru realizarea sarcinilor care-i revin în cadrul proiectului.
  • Să utilizeze abilităţile şi deprinderile practice dobândite pentru realizarea sarcinilor care-i revin în cadrul proiectului.
  • Să utilizeze cunoştinţele de TIC pentru realizarea şi prezentarea în format electronic şi online al proiectului.
  • Să utilizeze cunoştinţele de electronică şi TIC pentru realizarea simulărilor cu ajutorul simulatoarelor Circuit Maker şi/sau Multisim.
  • Să-şi evalueze nivelul de pregătire teoretică precum şi deprinderile şi abilităţile practice în raport cu cerinţele proiectului.

PROIECT PRACTICĂ COMASATĂ 2014 - AN ŞCOLAR 2013 - 2014

PROIECT NR.1 - TRANZISTOARE BIPOLARE. NOŢIUNI TEORETICE - CLASA a X a E - AN ŞCOLAR 2012-2013

PROIECT NR.2 - APLICAŢII ALE TRANZISTOARE BIPOLARE - CLASA a X a E - AN ŞCOLAR 2012-2013

PROIECT NR.1 - STUDIUL TRANZISTOARELOR BIPOLARE - CLASA a X a E- AN ŞCOLAR 2011- 2012

PROIECT NR.2 - APLICAŢII ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE - CLASA a X a E- AN ŞCOLAR 2011 - 2012

PROIECT PRACTICĂ COMASATĂ - CLASA a X a E- AN ŞCOLAR 2011 - 2012