PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

\[\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]