PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

5. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL PROIECTULUI5.1. ALIMENTATOR DE TENSIUNE STABILIZATĂ CU DIODĂ ZENER 5V


ALIMENTATOR STABILIZATOR 5 V.JPG


Figura 5.1 Alimentator de tensiune stabilizata cu Dioda Zener 5VElementele schemei și rolul lor

TRANSFORMATORUL - reduce tensiunea de alimentare alternativă de la 220 V la o

tensiune necesară funcţionării montajului.


REDRESORUL - transformă tensiunea de intrare de curent alternativ într-o tensiune

pulsatorie de curent continuu.


FILTRUL - elimină fluctuaţiile tensiunii redresate, furnizând la ieşirea sa o tensiune de

c.c. relativ constantă.


Funcționarea schemei
Redresorul dubă alternanţă în punte utilizează 4 diode dispuse ca în figura 5.1.1 şi

funcţionează astfel:


- pentru semialternanţa pozitivă a tensiunii de intrare diodele D1 şi D2 sunt polarizate

direct, prin D1 trece (+) iar prin D2 trece (-). Diodele D3 şi D4 sunt polarizate invers.

- pentru semialternanţa negativă a tensiunii de intrare diodele D3 şi D4 sunt polarizate

direct, prin D3 trece (-) iar prin D4 trece (+). Diodele D1 şi D2 sunt polarizate invers.


Forma tensiunii de ieşire este ca la redresorul dublă alternanţă cu priză mediană.

La redresorul dublă alternanţă valoarea tensiunii de ieşire este dublă faţă de valoarea

tensiunii de ieşire de la redresorul mono-alternanţă.

Puntea redresoare are 2 porţi cu câte 2 terminale fiecare poartă. Terminalele opuse

reprezintă o poartă.


Poarta de intrare este conectată la sursa de tensiune alternativă iar poarta de ieşire este conectată la montaj.


Puntea redresoare poate fi monobloc sau poate fi construită utilizând 4 diode

redresoare.


123.JPG

gf.JPG
5.2. STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ 6...22 V


2.JPG

Figura 5.2 Stabilizator de tensiune reglabilă 6...22V


Elementele schemei și rolul lor


Tranzistorul T1- trebuie să asigure curentul de sarcină maxim
Tranzistorul Q1- care este de tipul BC 546 BP care să indeplinească urmatoarele condiții:
Factorul de amplificare B2 să fie peste medie
Dioda Zener - este un dispozitiv electronic ce permite trecerea curentului doar într-o singură directive.
În acest caz dioda este de tip BZX 85 – C5V1
Rezistența de protecție- acesta poate să asigure în sarcină curentul (Rp depăşeşte valoare de 0,6 V)
Rp -limitează curentul prin dioda Dz la funcţionarea montajului în gol (fărărezistenţă de sarcină).


LED- este o diodă semiconductoare ce emite lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n.

Funcționarea schemei


Curentul de sarcină trece prin rezistenţa de protecţie Rp şi produce pe acesta o cădere de
tensiune. Această tensiune este “sesizată” de tranzistorul de protecţie Tp, fiind de fapt chiar.
tensiunea bază – emitor a tranzistorului. Când tensiunea care cade pe rezistenţa Rp
depăşeşte valoare de 0,6 V, tranzistorul Tp intră în conducţie, curentul prin tranzistor creşte si
scade curentul din baza tranzistorului serie T1. Când curentul din baza tranzistorului T1 scade sub o anumită valoare acest tranzistor se blochează. LED-ul Lp semnalizează depăşirea curentului maxim admis. Acesta luminează când tranzistorul de protecţie Tp intră în conducţie.

2.JPG
5.3. CIRCUIT BASCULANT ASTABIL


Design 3.JPG

Elementele schemei și rolul lor


FILTRUL(C1 și C2 ) - elimină fluctuaţiile tensiunii redresate, furnizând la ieşirea sa o tensiune de c.c. relativ constantă.

LED 1 și 2- sunt diode semiconductoare ce emit lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n

CIRCUITUL INTEGRAT- este un dispozitiv electronic alcătuit din mai multe componente electrice și electronice interconectate, pasive și active, situate pe o plăcuță de material semiconductor (făcută de exemplu din siliciu), dispozitiv care în cele mai multe cazuri este încapsulat într-o capsulă etanșă prevăzută cu elemente de conexiune electrică spre exterior, numite terminale sau pini.

Funcționarea schemei
Iniţial la conectarea la tensiunea de alimentare, condensatorul C este descărcat, deci tensiunea pragului inferior PJ este 0 V. Din acest motiv ieşirea comparatorului de jos se află la nivel superior (H) iar a comparatorului de sus la nivel inferior (L). În această situaţie ieşirea circuitului basculant bistabil din interiorul CI LM 555 este la nivelul inferior (L)

iar ieşirea CI LM 555 (Out) este la nivelul superior (H) (semnalul de la ie este inversat de etajul tampon inversor). Led-ul 2 (VERDE) luminează.Condensatorul C începe să se încarce prin rezistoarele R1 şi R2. Când tensiune pe condensatorul C ajunge la 1/3 din Vcc comparatorul de jos comută la nivel inferior (L) iar când tensiunea ajunge la 2/3 din Vcc comparatorul de sus comută la nivel superior (H).În această situaţie ieşirea circuitului basculant bistabil din interiorul CI LM 555 este la nivelul superior (H) iar ieşirea CI LM 555 (Out) este la nivelul inferior (L) (semnalul de la comparatorului este inversat de etajul tampon inversor). Led-ul 1 (ROŞU) luminează.Deoarece în baza tranzistorului de descărcare din interiorul integratului LM 555 este tensiune de nivel mare (H) acesta se deschide şi permite descărcarea condensatorului C prin rezistorul R2 şi joncţiunea CE a tranzistorului (pin7.pin1). Când tensiunea pe condensatorul C scade sub 1/3 din Vcc procesul se reia de la început.


777.JPG
888.JPG