PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢAPROIECT INSTRUIRE PRACTICĂ COMASATĂTEMA PROIECTULUI:
CIRCUITE ELECTRONICE


COORDONATOR PROIECT AUTOR PROIECT

Prof. RUSU CONSTANTIN Toma Bianca

Perioadă derulare proiect: 18 iunie – 29 iunie 2012CUPRINS

1. TEMA PROIECTULUI2
2. STRUCTURA PROIECTULUI3
3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE. 3
4. BIBLIOGRAFIE. 4
5. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL PROIECTULUI4
5.1. ALIMENTATOR DE TENSIUNE STABILIZATĂ CU DIODĂ ZENER 5V 4
5.2. STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ 6...22 V. 5
5.3. CIRCUIT BASCULANT ASTABIL. 5

1. TEMA PROIECTULUI
CIRCUITE ELECTRONICE– este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului. Proiectul vizează trei componente principale:

 • Prezentarea teoretică a unei aplicaţii cu tranzistoare bipolare.
 • Realizarea unor lucrări practice cu tranzistoare bipolare.
 • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în Power Point, printabil şi online.


2. STRUCTURA PROIECTULUI
A. COMPONENTA TEORETICĂ

A1. ALIMENTATOR DE TENSIUNE STABILIZATĂ CU DIODĂ ZENER ..5 V

A2. STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ 6...22 V

A3. CIRCUIT BASCULANT ASTABIL CU CIRCUITUL INTEGRAT LM 555B. COMPONENTA PRACTICĂ

B1.REALIZAREA SCHEMELOR CIRCUITELOR CU SIMULATORUL

B2. REALIZAREA PRACTICĂ A MONTAJELOR CIRCUITELOR

C. COMPONENTA TIC

C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC

C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA

C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE

Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces pe pagina personală la adresahttp://proiecte-magda.wikispaces.com/Circuite+Electronice


3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A.RESURSE UMANE
 • 30 ELEVI
 • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie şi practică electronică

B. RESURSE MATERIALE
 • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
 • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
 • Tranzistoare bipolare şi alte componente electronice
 • Multitestere digitale, sursă de tensiune reglabilă, pistoale de lipit, plăcuţe de probă, conductoare, materiale de lipit
 • Aparat foto, CD-uri, CD-rom, imprimantă
 • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabile


C. RESURSE DE TIMP
Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 2 săptămâni în perioada:
18 iunie 2012 – 29 iunie 2012

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
În cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă în afara programului şcolar.

4. BIBLIOGRAFIE5. CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL PROIECTULUI


5.1. ALIMENTATOR DE TENSIUNE STABILIZATĂ CU DIODĂ ZENER 5V1.JPG

Figura 5.1 Alimentator de tensiune stabilizata cu Dioda Zener 5V

Elementele schemei și rolul lor


TRANSFORMATORUL - reduce tensiunea de alimentare alternativă de la 220 V la o
tensiune necesară funcţionării montajului
REDRESORUL - transformă tensiunea de intrare de curent alternativ într-o tensiune
pulsatorie de curent continuu
FILTRUL - elimină fluctuaţiile tensiunii redresate, furnizând la ieşirea sa o tensiune de
c.c. relativ constantă.
limitează curentul prin dioda la funcţionarea montajului în gol (fără rezistenţă de sarcină).

Funcționarea schemei


Redresorul dubă alternanţă în punte utilizează 4 diode dispuse ca în figura 5.1.1 şi
funcţionează astfel:
- pentru semialternanţa pozitivă a tensiunii de intrare diodele D1 şi D2 sunt polarizate
direct, prin D1 trece (+) iar prin D2 trece (-). Diodele D3 şi D4 sunt polarizate invers.

- pentru semialternanţa negativă a tensiunii de intrare diodele D3 şi D4 sunt polarizate
direct, prin D3 trece (-) iar prin D4 trece (+). Diodele D1 şi D2 sunt polarizate invers.
Forma tensiunii de ieşire este ca la redresorul dublă alternanţă cu priză mediană.
La redresorul dublă alternanţă valoarea tensiunii de ieşire este dublă faţă de valoarea
tensiunii de ieşire de la redresorul mono-alternanţă.
Puntea redresoare are 2 porţi cu câte 2 terminale fiecare poartă. Terminalele opuse
reprezintă o poartă.
Poarta de intrare (notată cu ≈ şi ≈) este conectată la sursa de tensiune alternativă iar
Poarta de ieşire (notată cu + şi -) este conectată la montaj.
Puntea redresoare poate fi monoblocsau poate fi construită utilizând 4 diode
redresoare.
Alimentator de tensiune stabilizata cu Dioda Zener 5V

2.JPG
3.JPG

5.2. STABILIZATOR DE TENSIUNE REGLABILĂ 6...22 V

4.JPG

Figura 5.2 Stabilizator de tensiune reglabilă 6...22V

Elementele schemei și rolul lor


Tranzistorul- trebuie să asigure curentul de sarcină maxim
Tranzistorul- care este de tipul BC 546 BP care să indeplinească urmatoarele condiții:
> -
Factorul de amplificaresă fie pestemedie
DiodaZener- este un dispozitiv electronic cepermitetrecereacurentuluidoarîntr-o singură directive
Înacestcazdiodaeste de tip BZX 85 – C5V1
Rezistența de protecție- acestapoatesăasigureînsarcinăcurentul (depăşeştevaloare de 0,6 V)
limitează curentul prin dioda la funcţionarea montajului în gol (fărărezistenţă de sarcină).

LED- este o diodăsemiconductoare ceemitelumină la polarizareadirectă a joncțiunii p-n.

Funcționarea schemei


Curentul de sarcinătreceprinrezistenţa de protecţieRpşi produce peacesta o cădere de
tensiune. Aceastătensiuneeste “sesizată” de tranzistorul de protecţieTp, fiind de faptchiar
tensiuneabază – emitor a tranzistorului. Cândtensiunea care cade perezistenţaRp
depăşeştevaloare de 0,6 V, tranzistorulTpintrăînconducţie, curentulprintranzistorcreşteşi
scadecurentul din bazatranzistoruluiserie T1. Cândcurentul din bazatranzistorului T1scade sub o anumităvaloareacesttranzistor se blochează. LED-ulLpsemnalizeazădepăşireacurentului maxim admis. Acestalumineazăcândtranzistorul de protecţieTpintrăînconducţie.
Stabilizator de tensiune reglabilă 6...22V

5.JPG

6.JPG

5.3. CIRCUIT BASCULANT ASTABIL

7.JPG

FIGURA 5.3 Circuit basculant astabil cu LM 555

Elementele schemei și rolul lorFILTRUL(și ) - elimină fluctuaţiile tensiunii redresate, furnizând la ieşirea sa o tensiune de c.c. relativ constantă.
LED 1 și 2- sunt diode semiconductoare ce emit lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n
CIRCUITUL INTEGRAT- este un dispozitiv electronic alcătuit din mai multe component electrice șielectronice interconectate, pasiveși active, situate pe o plăcuță de material semiconductor (făcută de exemplu din siliciu), dispozitiv care în cele mai multe cazuri este în capsulat într-o capsulăetanșăprevăzută cu elemente de conexiune electric sprexterior, numite terminale saupini.

Funcționarea schemei


Iniţial la conectarea la tensiunea de alimentare, condensatorul C este descărcat, deci tensiunea pragului inferior PJ este 0 V. Din acest motiv ieşirea comparatorului de jos se află la nivel superior (H) iar a comparatorului de sus la nivel inferior (L). În aceastăsituaţie ieşirea circuitului basculant bistabil din interiorul CI LM 555 este la nivelul inferior (L)
iar ieşirea CI LM 555 (Out) este la nivelul superior (H) (semnalul de la ieeste inversat de etajul tampon inversor). Led-ul 2 (VERDE) luminează.Condensatorul C începe să se încarce prin rezistoarele R1 şi R2. Când tensiune pe condensatorul C ajunge la 1/3 din Vcc comparatorul de jos comută la nivel inferior (L) iar când tensiunea ajunge la 2/3 din Vcc comparatorul de sus comută la nivel superior (H).În această situaţie ieşirea circuitului basculant bistabil din interiorul CI LM 555 este la nivelul superior (H) iar ieşirea CI LM 555 (Out) este la nivelul inferior (L) (semnalul de la comparatorului este inversat de etajul tampon inversor). Led-ul 1 (ROŞU) luminează.Deoarece în baza tranzistorului de descărcare din interiorul integratului LM 555 este tensiune de nivel mare (H) acesta se deschide şi permite descărcarea condensatorului C prin rezistorulR2 şi joncţiunea CE a tranzistorului(pin7..pin1).. Când tensiunea pe condensatorul C scade sub 1/3 din Vcc procesul se reia de la început.
Circuit basculant astabil cu LM 555

8.JPG
9.JPG