PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

-- MACHETĂ PROIECT ÎN FORMAT WORD

-- MACHETĂ PROIECT ÎN POWER POINT


1. TEMA PROIECTULUI


APLICAŢII ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE – este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului. Proiectul vizează trei componente principale:
 • Prezentarea teoretică a aplicaţiilor cu tranzistoare bipolare.
 • Realizarea unor lucrări practice cu tranzistoare bipolare.
 • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în Word, Power Point, şi Wiki.

2. STRUCTURA PROIECTULUI


A. COMPONENTA TEORETICĂ

A1. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC CU EMITORUL COMUN

A1.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A1.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI
A1.3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE AMPLIFICATORULUI

A2. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC CU COLECTORUL COMUN

A2.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A2.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI
A2.3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE AMPLIFICATORULUI


A3. AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC CU BAZA COMUNĂ

A3.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A3.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI
A3.3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE AMPLIFICATORULUI

A4. STUDIUL AMPLIFICATORULUI CU 2 ETAJE
A4.1 SCHEMA ELECTRONICĂ.
A4.2 VERIFICAREA FUNCŢIONĂRII
A4.3 DEPANAREA AMPLIFICATORULUI

A5. STABILIZATOARE DE TENSIUNE SIMPLE CU TRANZISTOARE BIPOLARE
A5.1. STABILIZATOR DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE SERIE
A5.1. STABILIZATOR DE TENSIUNE SERIE ÎN MONTAJ DARLINGTON
A5.2. STABILIZATOR DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE PARALEL

A6. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU REACŢIE
A6.1 GENERALITĂŢI
A6.2 STABILIZATOR DE TENSIUNE SERIE CU AMPLIFICATOR DE EROARE
A6.3 STABILIZATOR SERIE CU AMPLIFICATOR DE EROARE DIFERENŢIAL

A7. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE
A7.1 GENERALITĂŢI PRIVIND CIRCUITELE INTEGRATE.
A7.2 STABILIZATOARE CU AMPLIFICATOARE OPERAŢIONALE
A7.3 STABILIZATOARE DE TENSIUNE INTEGRATE MONOLITICE

B. COMPONENTA PRACTICĂ
B1. SIMULAREA FUNCŢIONĂRII MONTAJELOR CU SIMULATORUL MULTISIM
B1.1. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU EMITORUL COMUN
B1.2. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU COLECTORUL COMUN
B1.3. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU BAZA COMUNĂ
B1.4. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU DOUĂ ETAJE
B1.5. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE SERIE
B1.6. STABILIZATORUL DE TENSIUNE SERIE ÎN MONTAJ DARLINGTON
B1.7. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE PARALEL
B1.8. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE
B1.9. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE DIFERENŢIAL
B1.10. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATORUL OPERAŢIONAL LM 741
B1.11. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU CIRCUITUL INTEGRAT LM 723

B2. REALIZAREA PRACTICĂ A MONTAJELOR
B2.1. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU EMITORUL COMUN
B2.2. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU COLECTORUL COMUN
B2.3. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU BAZA COMUNĂ
B2.4. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU DOUĂ ETAJE
B2.5. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE SERIE
B2.6. STABILIZATORUL DE TENSIUNE SERIE ÎN MONTAJ DARLINGTON
B2.7. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE PARALEL
B2.8. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE
B2.9. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE DIFERENŢIAL
B2.10. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATORUL OPERAŢIONAL LM 741
B2.11. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU CIRCUITUL INTEGRAT LM 723


C. COMPONENTA TIC
C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC
C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA
C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces la adresa:
http://proiecte-electronica.wikispaces.com


3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A. RESURSE UMANE
 • 30 ELEVI - 5 GRUPE DE CÂTE 4 ELEVI ŞI 2 GRUPE DE CÂTE 5 ELEVI
 • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie şi practică electronică
 • Prof. COSTINAŞI SIDOR – coordonator componenta TIC

B. RESURSE MATERIALE
 • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
 • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
 • Tranzistoare bipolare şi alte componente electronice
 • Multitestere digitale, sursă de tensiune reglabilă, pistoale de lipit, plăcuţe de probă, conductoare, materiale de lipit
 • Aparat foto, CD-uri, CD-rom, imprimantă
 • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabileC. RESURSE DE TIMPProiectul se desfăşoară pe parcursul a 5 săptămâni în perioada:30 aprilie 2012 – 04 iunie 2012
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURAREÎn cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă în afara programului şcolar.


4. ATRIBUŢII INDIVIDUALE ÎN CADRUL PROIECTULUI


NC
ATRIBUŢIE
NUMELE ŞI PRENUMELE
1
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

2
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WORD

3
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WIKI

4
REALIZAREA SCHEMEI CU SIMULATORUL

5
REALIZAREA PRACTICĂ A MONTAJULJUI

5. BIBLIOGRAFIE