PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

1. TEMA PROIECTULUI


TRANZISTOARE BIPOLARE - NOŢIUNI TEORETICE -– este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului.Proiectul vizează două componente principale:
  • Prezentarea teoretică a tranzistoarelor bipolare
  • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în Word, Power Point, şi Wiki.

2. STRUCTURA PROIECTULUI


A. COMPONENTA TEORETICĂ
A1. STRUCTURA, ÎNCAPSULAREA, IDENTIFICAREA TERMINALELOR TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A1.1. STRUCTURA ŞI SIMBOLURILE TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A1.2. ÎNCAPSULAREA TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A1.3. IDENTIFICAREA TERMINALELOR ÎN FUNCTIE DE TIPUL CAPSULEI
A1.4. IDENTIFICAREA TERMINALELOR CU AJUTORUL OHMETRULUI DIGITAL

A2. FUNCŢIONAREA, PARAMETRII, CARACTERISTICILE TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.1 FUNCŢIONAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.2 PARAMETRII TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.3 CARACTERISTICILE ELECTRICE ALE TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.4 CARACTERISTICA STATICĂ DE IEŞIRE A TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.5 FUNCŢIA DE AMPLIFICARE A TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.6 FUNCŢIA DE COMUTARE A TRANZISTORULUI BIPOLAR

A3. CONEXIUNILE TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A3.1 CONEXIUNEA EMITOR COMUN
A3.2 CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ
A3.3 CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

A4. POLARIZAREA TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A4.1 PUNCTUL STATIC DE FUNCŢIONARE. Caracteristici. Determinare.
A4.2 POLARIZAREA CU DIVIZOR REZISTIV
A4.3 POLARIZAREA CU DOUĂ SURSE DE TENSIUNE

A5. DEFECTE INTERNE ALE TRANZISTOARELE BIPOLARE
A5.1. VERIFICAREA JONCŢIUNILOR TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A5.2. DEFECTAREA JONCŢIUNII BAZĂ-EMITOR
A5.3 DEFECTAREA JONCŢIUNII BAZĂ-COLECTOR
A5.4 DEFECTAREA JONCŢIUNII EMITOR-COLECTOR

A6. DEFECTELE CIRCUITELOR DE POLARIZARE ALE TRANZISTOARE BIPOLARE
A6.1. DEFECTAREA REZISTENŢEI Rb1
A6.2. DEFECTAREA REZISTENŢEI Rb2
A6.3. DEFECTAREA REZISTENŢEI Re
A6.4. DEFECTAREA REZISTENŢEI Rc


B. COMPONENTA TIC
B1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC
B1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD
B1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
B2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces la adresa proprie
care se afla pe pagina http://proiecte-electronica.wikispaces.com/PAGINA+UTILIZATORILOR+20123. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A. RESURSE UMANE
  • 30 ELEVI ÎMPĂRŢIŢI ÎN 6 GRUPE
  • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie şi practică electronică

B. RESURSE MATERIALE
  • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
  • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
  • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabileC. RESURSE DE TIMPProiectul se desfăşoară pe parcursul a 8 săptămâni în perioada:19 NOIEMBRIE 2012 – 12 IANUARIE 2013
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURAREÎn cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă în afara programului şcolar.

4. BIBLIOGRAFIE