PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

a - MODEL PROIECT ÎN FORMAT WORD

a- MODEL PROIECT ÎN POWER POINT

PREZENTARE FINALĂ


1. TEMA PROIECTULUI


STUDIUL TRANZISTOARELOR BIPOLARE – este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului. Proiectul vizează trei componente principale:
 • Prezentarea teoretică a tranzistoarelor bipolare.
 • Realizarea unor lucrări practice cu tranzistoare bipolare.
 • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în Word, Power Point, şi Wiki.

2. STRUCTURA PROIECTULUI


A. COMPONENTA TEORETICĂ
A1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTOARELE BIPOLARE
A1.1. STRUCTURA ŞI SIMBOLURILE TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A1.2. FUNCŢIONAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR
A1.3. PARAMETRII ŞI CARACTERISTICILE ELECTRICE
A1.4 CARACTERISTICA DE IEŞIRE ŞI REGIMURILE DE FUNCŢIONARE

A2. FUNCŢIILE ŞI CONEXIUNILE TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A2.1 FUNCŢIILE TRANZISTORULUI BIPOLAR
A2.2 CONEXIUNEA EMITOR COMUN
A2.3 CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ
A2.4 CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

A3. POLARIZAREA TRANZISTOARELOR BIPOLARE
A3.1 PUNCTUL STATIC DE FUNCŢIONARE. Caracteristici. Determinare.
A3.2 POLARIZAREA CU DIVIZOR REZISTIV
A3.3 POLARIZAREA CU DOUĂ SURSE DE TENSIUNE

B. COMPONENTA PRACTICĂ
B1. IDENTIFICAREA TERMINALELOR TRANZISTOARELE BIPOLARE
B1.1. FAMILII DE TRANZISTOARE BIPOLARE ŞI ÎNCAPSULAREA
B1.2. IDENTIFICAREA TERMINALELOR CU MULTITESTERUL DIGITAL

B2. DEPANAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE
B2.1. DEFECTE INTERNE ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE
B2.2. DEFECTE ALE CIRCUITELOR DE POLARIZARE SPECIFICE
TRANZISTOARELOR BIPOLARE


C. COMPONENTA TIC
C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC
C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA
C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces la adresa:
http://proiecte-electronica.wikispaces.com


3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A. RESURSE UMANE

 • 30 ELEVI - 5 GRUPE DE CÂTE 6 ELEVI
 • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie şi practică electronică
 • Prof. COSTINAŞI SIDOR – coordonator componenta TIC

B. RESURSE MATERIALE

 • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
 • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
 • Tranzistoare bipolare şi alte componente electronice
 • Multitestere digitale, sursă de tensiune reglabilă, pistoale de lipit, plăcuţe de probă, conductoare, materiale de lipit
 • Aparat foto, CD-uri, CD-rom, imprimantă
 • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabileC. RESURSE DE TIMP
Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 8 săptămâni în perioada:
30 ianuarie 2012 – 25 martie 2012
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE
În cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă în afara programului şcolar.


4. ATRIBUŢII INDIVIDUALE ÎN CADRUL PROIECTULUI


NC
ATRIBUŢIE
NUMELE ŞI PRENUMELE
1
REALIZARE ŞI EDITARE COMPONENTA A1

2
REALIZARE ŞI EDITARE COMPONENTA A1

3
REALIZARE ŞI EDITARE COMPONENTA A2

4
REALIZARE ŞI EDITARE COMPONENTA A3

5
REALIZARE ŞI EDITARE COMPONENTA B1

6
REALIZARE ŞI EDITARE COMPONENTA B2

5. ATRIBUŢII ÎN CADRUL GRUPEI


NC
ATRIBUŢIE
NUMELE ŞI PRENUMELE
1
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN WORD

2
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN WORD

3
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

4
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

5
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WIKI

6
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WIKI


6. BIBLIOGRAFIE