PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

1. TEMA PROIECTULUI

CIRCUITE ELECTRONICE - este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului

Proiectul vizează trei componente principale:
 • Prezentarea teoretică a circuitelor electronice.
 • Realizarea cu simulatorul şi practic a circuitelor electronice.
 • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în format Word, Power Point, şi Wiki.

2. STRUCTURA PROIECTULUI

A. COMPONENTA TEORETICĂ

A1. Alimentator de tensiune stabilizată cu diodă Zener - 5 V

A1.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A1.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI

A2. Stabilizator de tensiune reglabilă 6...22 V

A2.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A2.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI

A3. Circuit basculant astabil cu CI - LM 555

A3.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A3.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI

B. COMPONENTA PRACTICĂ
B1. SIMULAREA FUNCŢIONĂRII MONTAJELOR CU SIMULATORUL MULTISIM
B1.1. Alimentator de tensiune stabilizată 5 V
B1.2. Stabilizator de tensiune reglabilă 6...22 V
B1.3. Circuit basculant astabil cu LM 555

B2. REALIZAREA PRACTICĂ A MONTAJELOR
B2.1. Alimentator de tensiune stabilizată 5 V
B2.2. Stabilizator de tensiune reglabilă 6...22 V
B2.3. Circuit basculant astabil cu LM 555

C. COMPONENTA TIC
C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC
C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA
C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces pe pagina wiki personală.

3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

A. RESURSE UMANE
 • 30 ELEVI
 • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie, practică electronică, componenta TIC

B. RESURSE MATERIALE
 • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
 • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
 • Tranzistoare bipolare şi alte componente electronice
 • Multitestere digitale, sursă de tensiune reglabilă, pistoale de lipit, plăcuţe de probă, conductoare, materiale de lipit
 • Aparat foto, CD-uri, CD-rom, imprimantă
 • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabile

C. RESURSE DE TIMPProiectul se desfăşoară pe parcursul a 2 săptămâni în perioada:18 iunie 2012 – 29 iunie 2012
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURAREÎn cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă.
4. BIBLIOGRAFIE

5. INSTRUCŢIUNI

 • Proiectul se realizează în WORD după modelul prezentat mai sus

 • Proiectul se realizează în Power Point după modelul unui proiect anterior

 • Fişierele în format word şi power point se trimit coordonatorului pe adresa cornelbn@gmail.com până la data de 30 iunie

 • Proiectul realizat în word se printează, îndosariază (dosar plastic) şi se predă coordonatorului până la data de 2 iulie

 • Proiectul realizat se postează pe platforma wikispaces pe pagina personală până la data de 30 iunie