PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

1. TEMA PROIECTULUI

CIRCUITE ELECTRONICE - este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului

Proiectul vizează trei componente principale:
 • Prezentarea teoretică a circuitelor electronice.
 • Realizarea cu simulatorul şi practic a circuitelor electronice.
 • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în format Word, Power Point, şi Wiki.

2. STRUCTURA PROIECTULUI

A. COMPONENTA TEORETICĂ

A1. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CONTINUĂ CU CIRCUITE INTEGRATE

A1.1. SCHEMELE ELECTRONICE
A1.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMELOR

A2. CIRCUITE BASCULANTE REALIZATE CU CIRCUITUL INTEGRAT LM 555

A2.1. SCHEMELE ELECTRONICE
A2.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMELOR

A3. CIRCUITE CU PORȚI LOGICE

A3.1. SCHEMELE ELECTRONICE
A3.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMELOR


B. COMPONENTA PRACTICĂ
B1. SIMULAREA FUNCŢIONĂRII MONTAJELOR CU SIMULATORUL MULTISIM
B1.1. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CONTINUĂ CU CIRCUITE INTEGRATE
B1.2. CIRCUITE BASCULANTE REALIZATE CU CIRCUITUL INTEGRAT LM 555
B1.3. CIRCUITE CU PORȚI LOGICE

B2. REALIZAREA PRACTICĂ A MONTAJELOR
B2.1. STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU LM 723 ȘI LM 324
B2.2. CIRCUITE BASCULANTE ASTABILE, MONOSTABILE ȘI BISTABILE CU LM 555
B2.3. CIRCUITE CU MMC 4001 ȘI MMC 4011

C. COMPONENTA TIC
C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC
C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA
C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces .

3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

A. RESURSE UMANE
 • 12 ELEVI
 • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie, practică electronică, componenta TIC

B. RESURSE MATERIALE
 • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
 • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
 • Tranzistoare bipolare şi alte componente electronice
 • Multitestere digitale, sursă de tensiune reglabilă, pistoale de lipit, plăcuţe de probă, conductoare, materiale de lipit
 • Aparat foto, CD-uri, CD-rom, imprimantă
 • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabile

C. RESURSE DE TIMPProiectul se desfăşoară pe parcursul a 2 săptămâni în perioada:23 iunie 2014 – 04 iulie 2014

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURAREÎn cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă.
4. BIBLIOGRAFIE

5. INSTRUCŢIUNI

 • Proiectul se realizează în WORD după modelul prezentat mai sus

 • Proiectul se realizează în Power Point după modelul unui proiect anterior

 • Fişierele în format word şi power point se trimit coordonatorului pe adresa cornelbn@gmail.com până la data de 2 iulie

 • Proiectul realizat în word se printează, îndosariază (dosar plastic) şi se predă coordonatorului până la data de 3 iulie

 • Proiectul realizat se postează pe platforma wikispaces până la data de 2 iulie