PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

1. TEMA PROIECTULUI


APLICAŢII ALE TRANZISTOARELOR BIPOLARE – este tema care se va studia şi prezenta în cadrul proiectului.
Proiectul vizează trei componente principale:
  • Prezentarea teoretică a aplicaţiilor cu tranzistoare bipolare.
  • Realizarea unor montaje electronice cu tranzistoare bipolare cu simulatorul Multisim.
  • Realizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului în Word, Power Point, şi Wiki.

2. STRUCTURA PROIECTULUI


A. COMPONENTA TEORETICĂ

A1. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC ÎN CONEXIUNEA EMITOR COMUN

A1.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A1.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI
A1.3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE AMPLIFICATORULUI

A2. AMPLIFICATOR DE SEMNAL MIC ÎN CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

A2.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A2.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI
A2.3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE AMPLIFICATORULUI


A3. AMPLIFICATOR DE SEMNAL MIC ÎN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ

A3.1. SCHEMA ELECTRONICĂ
A3.2. ROLUL ELEMENTELOR ŞI FUNCŢIONAREA SCHEMEI
A3.3. MĂRIMI CARACTERISTICE ALE AMPLIFICATORULUI

A4. STABILIZATOR DE TENSIUNE FĂRĂ AMPLIFICATOR DE EROARE (SERIE şi PARALEL).
A4.1 SCHEMELE ELECTRONICE.
A4.2 ROLUL ELEMENTELOR SCHEMELOR ELECTRONICE
A4.3 FUNCŢIONAREA STABILIZATORULUI

A5. STABILIZATOR DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE ÎN MONTAJ DARLINGTON.
A5.1 SCHEMA ELECTRONICĂ.
A5.2 ROLUL ELEMENTELOR SCHEMEI ELECTRONICE.
A5.3 FUNCŢIONAREA STABILIZATORULUI.

A6. STABILIZATOR DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE ŞI PROTECŢIE LA SCURTCIRCUIT.
A6.1 SCHEMA ELECTRONICĂ.
A6.2 ROLUL ELEMENTELOR SCHEMEI ELECTRONICE.
A6.3 FUNCŢIONAREA STABILIZATORULUI.

A7. STABILIZATOR DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE ÎN MONTAJ DARLINGTON ŞI PROTECŢIE.
A7.1 SCHEMA ELECTRONICĂ.
A7.2 ROLUL ELEMENTELOR SCHEMEI ELECTRONICE.
A7.3 FUNCŢIONAREA STABILIZATORULUI.

B. COMPONENTA PRACTICĂ
SIMULAREA FUNCŢIONĂRII MONTAJELOR CU SIMULATORUL MULTISIM
B1.1. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU EMITORUL COMUN.
B1.2. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU COLECTORUL COMUN.
B1.3. AMPLIFICATORUL DE SEMNAL MIC CU BAZA COMUNĂ.
B1.4. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE SERIE.
B1.5. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU ELEMENT DE REGLARE PARALEL.
B1.6. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE ÎN MONTAJ DARLINGTON.
B1.7. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE ŞI PROTECŢIE LA SCURTCIRCUIT.
B1.8. STABILIZATORUL DE TENSIUNE CU AMPLIFICATOR DE EROARE ÎN MONTAJ DARLINGTON
ŞI PROTECŢIE LA SCURTCIRCUIT.


C. COMPONENTA TIC
C1. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT ELECTRONIC
C1.1. EDITAREA PROIECTULUI ÎN WORD ŞI PRINTAREA ACESTUIA
C1.2. PREZENTAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
C2. PREZENTAREA PROIECTULUI ONLINE
Se publică proiectul pe platforma educaţională wikispaces la adresa:
http://proiecte-electronica.wikispaces.com


3. RESURSE ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE


A. RESURSE UMANE
  • 29 ELEVI - 6 GRUPE DE CÂTE 4 ELEVI ŞI O GRUPĂ DE 5 ELEVI
  • Prof. RUSU CONSTANTIN – coordonator teorie şi practică electronică

B. RESURSE MATERIALE
  • Reţea de calculatoare cu acces la Internet
  • Soft simulator electronic Circuit Maker şi/sau Multisim
  • Aparat foto, CD-uri, CD-rom, imprimantă
  • Hârtie de scris format A4, dosare din plastic, consumabileC. RESURSE DE TIMPProiectul se desfăşoară pe parcursul a 5 săptămâni în perioada:6 mai 2013 – 08 iunie 2013
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURAREÎn cadrul programului şcolar şi ca temă de studiu pentru acasă în afara programului şcolar.


4. ATRIBUŢII INDIVIDUALE ÎN CADRUL PROIECTULUI


NC
ATRIBUŢIE
NUMELE ŞI PRENUMELE
1
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WORD

2
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT

3
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WIKI

4
REALIZAREA SCHEMELOR CU SIMULATORUL

5. BIBLIOGRAFIE