PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

HOME

-- PROIECTUL GRUPEI 4 ÎN FORMAT WORDCOORDONATORUL GRUPEI 4: HORGA VLAD

COMPONENTA GRUPEI 4:

NC
NUMELE SI PRENUMELE
NUMELE SUBCOMPONENTEI DIN PROIECT REALIZATĂ
1
RUS RALUCA
A1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTOARELE BIPOLARE
2
MARICA IONELA
A1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTOARELE BIPOLARE
3
ENCIAN TUDOR
A2. FUNCŢIILE ŞI CONEXIUNILE TRANZISTOARELOR BIPOLARE
4
LĂCĂTUŞ DINA
A3. POLARIZAREA TRANZISTOARELOR BIPOLARE
5
CĂTUNA PAUL
B1. IDENTIFICAREA TERMINALELOR TRANZISTOARELOR BIPOLARE
6
HORGA VLAD
B2. DEPANAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

NC
NUMELE SI PRENUMELE
ATRIBUŢIE ÎN CADRUL GRUPEI
1
RUS RALUCA
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WORD
2
MARICA IONELA
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WORD
3
ENCIAN TUDOR
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
4
LĂCĂTUŞ DINA
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN POWER POINT
5
CĂTUNA PAUL
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WIKI
6
HORGA VLAD
REALIZAREA PROIECTULUI ÎN FORMAT WIKI

g41.JPGg42.JPG
g43.JPGg44.JPG