PROIECTE ELECTRONICĂ - AUTOMATIZĂRI
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢA

TEMA: STABILIZATOARE DE TENSIUNE CU CIRCUITE INTEGRATE

-PROIECTUL GRUPEI 1 ÎN FORMAT WORD

-PROIECTUL GRUPEI 1 ÎN FORMAT POWER POINT


COORDONATORUL GRUPEI 1:

COMPONENTA GRUPEI 1:


NC
NUMELE SI PRENUMELE
NUMELE COMPONENTEI DIN PROIECT REALIZATĂ
1
MELIAN ALEXANDRU
REALIZAREA COMPONENTEI PRACTICE
2
MĂRGINEAN GABRIEL
REALIZAREA COMPONENTEI PRACTICE
3
POP OANA
REALIZAREA COMPONENTEI TIC
4
MEHELEAN MARK
REALIZAREA COMPONENTEI TIC